Datasikkerhed for foreningens medlemmer

Her kan du læse, hvordan Tambours Haves Venner behandler dine medlemsoplysninger.

 

Privatlivspolitik for foreningen - Tambours Haves Venner

Bredmosevej 21, 6800 Varde

CVR nr.37691194

Vedr. EU – forordningen GDPR ( General Data Protection Regulation)

 

[Vedtaget af bestyrelsen vedr. privatlivspolitikken i juni mdr. 2018]

 

Tambours Haves Venner´s dataansvar.

Vi behandler alene dine personoplysninger, og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til brug ifm. udsendelse af girokort eller via mail ifm. opkrævningen af det årlige medlemskontingent samt nyhedsbreve og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger indenfor 30 dage hvis du skriftligt tilkendegiver at du ønsker at melde dig ud af foreningen. Dine oplysninger vil herefter ikke længere være tilgængelige.

 

Kontaktoplysninger på den / de dataansvarlige i foreningen.

Bestyrelsens formand og kasserer er dataansvarlige, og vi sikrer at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

 

Kontaktperson: Formand Poul Verner Christensen

Adresse: Vænget 2, Årre 6818 Årre

Telefonnr.: 22965790

Mail: pvc@cdnet.dk

 

Kontaktperson: Erna Runge

Adresse: Krofennen 14, Næsbjerg 6800 Varde

Telefonnr.: 40253605

Mail:rungezonen@gmail.com

 

 

Behandling af personoplysninger.

Vi behandler følgende personoplysninger:

 

1)   Medlemsoplysninger:

 

  • Almindelige personoplysninger:
    • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, og adresse, samt indmeldelsesdato, telefonnummer, e-mailadresse.

  

2)   Hvem har adgang til oplysningerne:

 

  • Oplysningerne findes alene på en adgangs og systemsikret computer hos foreningens formand og kasserer, samt alene på printede lister hos foreningens øvrige bestyrelsesmedlemmer, ifm. opkrævningen af medlemskontingentet.

 

  • Indenfor en periode på 14 hverdage bliver de printede lister indsamlet og makuleret efter udleveringen af girokortene til vore medlemmer.

 

 3)   Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

 

  • Vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger på vore medlemmer.

 

 Varde, d. 12.6.2018