Om Tambours Have

Her kan du læse historien om hvordan Tambours have startede.

Begyndelsen

Skræddermester Gerhard Tambour købte i 1939 et stykke natur ved Karlsgårde sø, ved den østlige ende, der hvor kanalen med vand fra Grindsted, Ansager og Holme Å munder ud i søen. Interessen var jagt og fiskeri samt ophold i det skønne område.

Der var tale om en køkken- og frugthave på ca 1500m2. Gerhard Tambour tog fat på et helt nyt område, som han ikke tidligere havde beskæftiget sig med.

Nye ideer

I midten af 50’erne købte han fundamentsten fra udlængerne på Nørholm gods.
Udlængerne var brændt ned og Tambour forestillede sig, at disse sten skulle anvendes til byggeri af sommerhuse ved Vestkysten. Stenene blev leveret til Tambours grund, og de gav stødet til grundlæggelse af den pragtfulde stenhave som findes i dag.

Køkkenhave og frugttræer var blevet ryddet og erstattet af en græsplæne. Ganske vist for at lette havearbejdet, men også fordi transporten af havens produkter til Esbjerg var uhensigtsmæssig. Den nuværende have omkring huset blev anlagt. Hermed var Tambour ikke tilfreds, nu skulle nye ideer realiseres. Ejeren af den attraktive jord blev kontaktet med køb for øje. Og handlen gik i orden, sælgeren var ven af Tambour og hjalp ham tit i haven.

Haven blev udvidet langs den håndgravede kanal, og først i 1960’erne blev geografisk have etableret. På dette tidspunkt var haven blevet kendt viden om. Folk kom for at se den, og for at snakke om havespørgsmål med Tambour. Enhver kunne lægge en skærv i en cigarkasse som erkendtlighed, og midlerne var med til at finansiere nye planteindkøb.

Eksotisk inspiration

Det var efterhånden ikke små beløb der var investeret. En rejse til Thailand ændrede planerne om en sumphave til en japansk inspireret have. En sø blev udgravet, og en cirkulær stensætning var med til at lave en have i flere højder med gange rundt om søen. Denne have blev tilplantet med planter fra Østen.

Dernæst begyndte planlægningen af en ny have med krydderurter og medicinplanter. Denne have blev færdiggjort i 1975. Pigbrolægning danner gange. 
Det varede desværre ikke så længe inden sygdom satte et punktum for denne travle og vidende havemands virke. Gerhard Tambour døde i 1978.

Nye ejere 

I de få år der var gået, fra sygdom tvang Gerhard Tambour væk fra havearbejdet, var haven begyndt at forfalde. I 1979 erhvervede Helle Kommune haven. Haven blev renset og der blev opført et overdækket areal med siddepladser til 50 gæster, og skure til opbevaring af maskiner og materialer.

Først i 90’erne blev der foretaget en mindre renovering af enkelte bede, herunder blev staudebedet gjort større. Siden 1995 er der sket større renoveringer. I langhaven blev et surbundsbed anlagt med rhododendron, astilbe og hosta mv. Bedene i græsplænen er ændret til græs, tidsler og blandet beplantning. Elmetræerne visnede og har på diget mod kanalen givet plads til fuglevenlig beplantning med udsigtspladser til kanalen, haven og fuglene.

I japanhaven er øen og store partier nyplantet med forskelligartede azalea. Søen og søbredden forsøges holdt renset, og en kunstig bæk med norske skærver er anlagt. Ved japanhuset er der læpladser med udsigt over ø og sø.

I geografisk have er roserne fornyet. “Grundlovs egen” er plantet her på 150 års dagen for Grundlovens vedtagelse.

Kiosken, kaffestuen og toiletterne er bygget i begyndelsen af det nye årtusind i et samarbejde mellem haveleder Anne Mette Sand og støtteforeningen "Havens venner"

Ved kommunesammenlægningen blev Helle kommune lagt sammen med Varde, som idag står som ejer af haven.

Kontakt

Tambours Have
Bredmosevej 21, Karlsgårde sø
6800 Varde

Tlf. 75 29 83 24


Åbningstider:
1. maj til
30. september,
alle dage 10 - 17
Kalender
Kalenderarkiv
Kalenderarkiv